Overleeft crowdfunding straks wel de verplichte investeringstoets?

Overleeft crowdfunding straks wel de verplichte investeringstoets?

This article will take you 3 minute(s) to read

Crowdfunding wint meer terrein dan Rusland in de winter van 2014. De markt voor crowdfunding verdubbelt de laatste jaren structureel en kwam afgelopen jaar uit op 125 miljoen euro aan investeringen. Van complete eilanden tot een co-workingspace / danspaleis: Nederlandse crowdfunders vormen – in tegenstelling tot Nederlandse voetballers – zelfs de Europese top. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) voert mede daarom per 1 april een investeringstoets voor crowdfunding in. Wat betekent die toets voor de groei van crowdfunding?

Investeringstoets bedreigt crowdfunding

FBD Bankmensen, dat professionals bij het bankwezen detacheert en in die hoedanigheid een dwarsdoorsnee van de bankensector ziet, is niet te spreken over de investeringstoets. Henk Kelder, directeur bij FBD Bankmensen: “Crowdfunding maakt een stormachtige groei door, maar het is de vraag of de markt deze investeringstoets aankan. Nieuwe initiatieven, die de rol van traditionele partijen overnemen, verdienen meer ruimte dan ze nu krijgen. Ik hoop dat de AFM volgende vernieuwingen meer ruimte geeft; de groei van de Nederlandse economie is juist afhankelijk van financiële innovaties.”

Voldoende mogelijkheden

“De crowdfundingmarkt staat met de introductie van de investeringstoets voor een uitdaging, maar er zijn vooral voldoende mogelijkheden”, stelt Joppe Smit, partner bij adviesbureau IG&H. “Het blijft een vorm van investeren en daar zitten nu eenmaal risico’s aan verbonden. Transparante communicatie over die mogelijke risico’s en het businessmodel zijn essentieel, om te voorkomen dat enkele negatieve gevallen het positieve sentiment doen omslaan. De investeringstoets draagt bij aan die transparantie en is in die zin gewenst. Op de lange termijn zal een investeringstoets dus alleen maar de groei van crowdfunding ten goede komen. Wel vind ik het goed dat er een ondergrens voor de investeringstoets bestaat, waardoor de toets pas boven 500 euro verplicht is.”

‘Vijf vragen maken geen verschil’

“Ik denk niet dat investeerders zullen afhaken omdat ze vijf vraagjes moeten invullen. En als ze afhaken vanwege de uitslag van de toets, is het misschien maar goed ook dat ze niet investeren”, zegt Peter van Meersbergen, oprichter van crowdfundingplatform InvestorMatch, dat investeerders ook direct laat investeren in bedrijven. “500 euro is een mooie ondergrens. Hoewel de AFM zich alleen richt op consumenten, zullen wij ook een toets inzetten voor zakelijke gebruikers. Overigens is die 5000 euro als grens voor nog eens een toets wel een flauwe voor investeerders met een groot vermogen. Zij moeten de toets wel echt vaak invullen. Ook het maximale bedrag van 80.000 euro aan leningen dat zij mogen verstrekken via een crowdfundingplatform begrijp ik niet goed. Zij kunnen wel gewoon een auto kopen voor 80.000. Dat is een beetje dubbel.”

Drempel groter?

Al met al lijkt er genoeg op de toets aan te merken, maar is het nog onduidelijk wat de investeringstoets nu écht gaat betekenen voor de groei van crowdfunding. De drempel om via crowdfunding te investeren zou groter kunnen worden, maar het zou de transparantie wel ten goede kunnen komen. Het is in elk geval zinnig dat de AFM de toets als pilot is gestart.