Rabobank werkt samen met bekende crowdfunding platforms

Rabobank werkt samen met bekende crowdfunding platforms

This article will take you 2 minute(s) to read

Rabobank en crowdfundingplatforms Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd gaan de komende zes maanden samenwerken. Samen willen ze ondernemers met een financieringsbehoefte naast bancair krediet ook beter wijzen op de mogelijkheden van crowdfunding. En voor ondernemers die geen of deels bancair krediet kunnen krijgen, kan crowdfunding volgens de drie een gedegen alternatief of aanvulling zijn. Rabobank gaat daarom klanten actief doorverwijzen naar de twee crowdfundingplatforms, Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd.

Rabobank als financiële motor

“De Rabobank wil de financiële motor zijn voor ondernemend Nederland door ondernemers te helpen met het vinden van financiering voor hun plannen. Daarvoor kijken we verder dan alleen onze ‘eigen winkel’ en zoeken we samenwerking met andere financiële partijen. Deze twee crowdfundingpartners zijn sterk gericht op het mkb. Dankzij deze unieke samenwerking gaan we ondernemers, voor wie crowdfunding passend kan zijn, beter en sneller helpen met het rondkrijgen van hun financiering,” licht Eric Saris, directeur Bedrijven van de Rabobank toe.

Afspraken crowdfunding

In een zogeheten kaderovereenkomst hebben de Rabobank en de crowdfundingpartners afspraken vastgelegd over de mogelijkheid om klanten van de bank door te verwijzen naar de crowdfundingplatforms. De samenwerking tussen de bank en Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd heeft nog alleen betrekking op leningen. Van de zijde van de bank is alleen sprake van een doorverwijzing; de bank geeft geen advies over crowdfunding. Nadat een klant met een goed plan is gewezen op de mogelijkheden van crowdfunding, beslist de klant zelf om daar wel of niet gebruik van te maken. De beheertaken van de bank en van de crowdfundingplatforms blijven volledig gescheiden.

Cofinanciering

Jeroen ter Huurne, algemeen directeur van Collin Crowdfund vindt cofinanciering voor veel startups en mkb’ers ‘een mooie oplossing’. “Vooral groeifinancieringen passen goed bij Collin. Voeg daarbij de marketingkracht die crowdfinance met zich meebrengt en er ontstaat een prachtig product om de ambities van ondernemers te realiseren.”

Marketingwaarde

Ook Maarten de Jong, algemeen directeur van Oneplanetcrowd ziet dat crowdfunding en bankfinanciering elkaar kunnen versterken. “De kracht van crowdfunding is dat het naast financiering grote marketingwaarde oplevert onder meer doordat de ondernemer een groep betrokken ambassadeurs, de ‘crowd’, aan zich bindt. Dit versterkt de commerciële positie van een bedrijf, wat een belangrijk voordeel is voor het aantrekken van bankfinanciering.”

Fotocredit: LendingMemo.com

Have something to say?! Feel free to comment!