Dit is wat elke startup founder moet weten van term sheets

Dit is wat elke startup founder moet weten van term sheets

This article will take you 4 minute(s) to read

Een term sheet is een onmisbaar document voor startups bij de start van onderhandelingen met een investeerder. Wat staat erin en welke valkuilen moet je vermijden? Jan-Hein Strop, financieel journalist en oprichter van Legal Dutch, geeft uitleg.

Wat is de betekenis van term sheets?

Elke investering begint met een term sheet, waarvoor in de wereld van venture capital geen goed Nederlands woord bestaat. Het document dat meestal maar zo’n twee pagina’s groot is, bevat puntsgewijs de belangrijkste voorwaarden om tot de investering te komen, en vormt als zodanig de basis om verder te onderhandelen over de deal. Het term sheet gaan dus vooraf aan de definitieve participatie-overeenkomst.

De investeerder heeft doorgaans meer juridische kennis (en bijstand) en is in de regel degene die het term sheet opstelt. Dit betekent dat je als ondernemer vaak begint met een achterstand. Vandaar dat het noodzakelijk is je te verdiepen in alle verschillende bepalingen die een term sheet kan bevatten, zodat je een stempel kan drukken op het eindresultaat. Veel de voorwaarden zijn gelukkig standaard.

Welke bepalingen vind je in een term sheet?

 • De hoogte van de beoogde investering
 • De hoeveelheid aandelen die voor dat bedrag verworven worden
 • Type aandelen: meestal gewone aandelen met stemrecht (wat later terugkomt in de aandeelhoudersovereenkomst)
 • Doel van de investering: waar wordt het geld voor aangewend?
 • De waardering van het bedrijf, de prijs per aandeel
 • Noodzakelijke voorwaarden om tot closing te komen, zoals de aanwezigheid van een goedgekeurd business plan en een begroting
 • Het recht van de investeerder om due diligence onderzoek (boekenonderzoek) te doen
 • Clausules die verwatering van de aandelen tegengaan (anti dilution protection)
 • Lockup-periode na de investering, waarbinnen aandeelhouders hun aandelen niet kunnen verkopen
 • Drag along: verplichting van aandeelhouders om hun aandelen – als er een bod komt op alle aandelen na een zekere periode – te verkopen en tegen dezelfde voorwaarden die zijn geaccepteerd door de investeerder(s)
 • De hoogte van de management fee
 • Recht van investeerder om een lid van de Raad van Commissarissen te benoemen
 • Informatie van onderneming waar investeerders recht op hebben, zoals winst- en verliesrekening of cashflow projecties
 • De benodigde transactiedocumentatie, denk aan de aandeelhoudersovereenkomst en statuten
 • Exclusiviteit: de onderneming spreekt af met niemand anders te onderhandelen over een participatie
 • Geheimhouding over onderhandelingen
 • Verwachte tijdstip waarop closing plaatsvindt
 • Termijn voor geldigheid van term sheet
 • Keuze voor toepasselijk recht (in de regel Nederlands recht) en keuze welke rechter bevoegd is kennis te nemen van geschillen (rechtsmacht)

Is een term sheet bindend?

Idee van een term sheet is dat het geen juridisch bindende afspraken bevat, maar slechts leidend is voor de onderhandelingen over de participatie-overeenkomst. Zo staat het ook vaak omschreven. Uitzonderingen zijn bepalingen die met de het proces van de onderhandelingen zelf te maken hebben, zoals clausules omtrent geheimhouding en exclusiviteit.

Heb je juridisch advies nodig?

Bij het opstellen van een term sheet is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Dat hoeft niet veel te kosten want zoals gezegd zijn veel voorwaarden standaard. Je wilt alleen wel een check hebben om ervoor te zorgen dat je jezelf niet onnodig in de vingers snijdt. Belangrijkste algemene advies is dat je geen keuzes moet maken die je nog niet hoeft te maken. Ook moet je alles niet te gedetailleerd opschrijven om zo flexibel te blijven.

De balans van een term sheet moet dus goed zijn: het moet vertrouwen wekken, en genoeg openingen bieden om later in het proces een andere kant op te gaan. Concreet voorbeeld: schrijf de garanties niet uit, maar neem op dat de “gebruikelijke garanties” worden gegeven. Dat geeft mogelijkheid later de discussie aan te gaan, bijvoorbeeld op een moment dat een investeerder al ver in de trechter zit en makkelijker iets weggeeft. Een advocaat met de juiste ervaring met startups kan je hierbij helpen.

Foto: CC by 2.0/Flickr. Planet Labs viert de term sheet van hun Series A.

Leave a Reply

*